Ar gyfer cleientiaid unigol, rwy'n cynnig Therapi Un-Sesiwn (Single-Session Therapy) ac Hyfforddiant Byr (Brief Coaching) ar gyfer:

 

 • Materion Iechyd, Lles, Straen a Phwysau
   

 • Hyder / hunan-gred
   

 • Delio â theimladau o dristwch, euogrwydd, cywilydd, ofn [pryder], dicter, brifo a cholled
   

 • Perthynas
   

 

Ar gyfer arweinwyr a chwmnïau, rwy'n cynnig cynlluniau Hyfforddi a Mentora ar gyfer:

 

 • Arweinyddiaeth
   

 • Diwylliant
   

 • Perfformiad uchel
   

 • Datblygu tîm
   

 • Rheoli amser
   

 • Ymgysylltu â gweithwyr
   

 • Rheoli newid