top of page

​Ar gyfer cleientiaid unigol, rwy'n cynnig Therapi Sesiwn Sengl a Hyfforddiant Byr i helpu gyda:
 

 • Materion iechyd, lles, straen a phwysau
   

 • Hyder/hunan-werth
   

 • Delio â thristwch, euogrwydd, cywilydd, ofn [pryder], dicter, loes a cholled
   

 • Perthynasau


Am eswyddogion gweithredol a chwmnïau, rwy’n cynnig cynlluniau Hyfforddi a Mentora ar gyfer:

 • Datblygu arweinyddiaeth
   

 • Diwylliant sefydliadol
   

 • Ymgysylltu â gweithwyr
   

 • Rheoli newid

bottom of page