I YMGEISIO:

 

Atebwch bedwar cwestiwn er mwyn trefnu galwad ar y diwedd.