Gallwch wneud cais isod am naill ai 'Therapi Un-Sesiwn' gyda mi [sesiwn 2-3 awr o hyd] neu, am Hyfforddi Byr [1-3 x sesiwn, 30 munud o hyd].

 

Mae Therapi Un-Sesiwn bob amser yn wyneb yn wyneb - lle y byddwch yn dod ataf i neu, byddaf yn dod atoch chi. Rwy'n medru cynnig fy hyfforddiant yn wyneb i wyneb neu'n rhithiol.

 

Mae fy ffi yn fforddiadwy i'm cleientiaid, ond mae hefyd yn adlewyrchu'r ffaith fy mod i'n arbenigwr nid yn gyffredinolwr, ac os ydym yn gweithio gyda'n gilydd byddwch yn newid - mewn ffordd bositif ac hir dymor.

 

I ddechrau, gadewch inni siarad [gwnewch gais isod] fel y gallwn asesu ein cydnawsedd, trafod amseriad ein gwaith posibl gyda'n gilydd ac a wyf yn credu bod modd cyflawni canlyniadau da.

 

Ar gyfer cwmnïau, bydd y buddsoddiad yn amrywio yn dibynnu ar hyd a natur y rhaglen hyfforddi sy'n ofynnol, ond fel rheol mae'n para rhwng tri a deuddeg mis.

 

I drefnu sgwrs gychwynnol gyda mi, os gwelwch yn dda: YMGEISIWCH YMA