top of page

Nid oes gennyf argaeledd ar gyfer cleientiaid newydd ar hyn o bryd (o fis Ebrill 2023). Os ydych yn dal yn dymuno gwneud cais ar y ddealltwriaeth hon, cewch eich rhoi ar fy rhestr aros a byddaf yn cysylltu â chi pan fydd gennyf argaeledd.

Mae Therapi Un-Sesiwn (2-3 awr o hyd) bob amser yn wyneb yn wyneb - a gan amlaf y byddwch yn dod ataf i. Gyda sesiynau Hyfforddiant, rwy'n medru cynnig y rhain yn rhithiol [1-3 sesiwn, 30 munud o hyd].

Mae fy ffi yn fforddiadwy i'm cleientiaid, ond mae hefyd yn adlewyrchu'r ffaith fy mod i'n arbenigwr nid yn gyffredinolwr.

Ar gyfer cwmnïau, bydd y buddsoddiad yn amrywio yn dibynnu ar hyd a natur y rhaglen hyfforddi sy'n ofynnol, ond fel rheol mae'n para rhwng tri a deuddeg mis.


I ddechrau, byddwn yn siarad i drafod yr hyn yr hoffech gael fy nghymorth ag ef ac i ddarganfod ai fi yw'r person iawn i'ch helpu. Os byddwn yn gweithio gyda'n gilydd byddwch yn newid - yn gadarnhaol ac yn fwyaf tebygol yn barhaol.

I drefnu sgwrs gychwynnol gyda mi, os gwelwch yn dda: YMGEISIWCH YMA

bottom of page